Minden tanítási napon:menza
12:00-15:00
(kivéve rendkívüli csengetési rend esetén)

Menzaügyintézés:
Gazdasági Iroda
I. emelet 211.
06-24-468-200/212

Kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást vagy a csekk feladóvevényét minden esetben dobják be a kihelyezett postaládába, vagy adják le a gazdasági irodán.

Utalás esetén a következő adatok szerepeljenek a megjegyzésnél:
- gyermek neve
- gyermek osztálya
- BKG

Menza befizetési bankszámlaszám:
EGOMIR – 11742252-15393283-00000000

Ebédlemondás:
előző nap 9:00-ig

Bemutató1